Mountainbike surveillance in Nederland

 

In alle Korpsen zijn nu "bikers" actief.
Deze pagina is vooral een overzicht van de ontstaansgeschiedenis van de Politie mountainbike surveillance in Nederland.

Hollands-Midden
Een Districtchef van Hollands-Midden kwam de Bike Patrol tegen in Amerika. Deze zag daar de collega's in Philidelphia door de straten fietsen. Deze district Chef kwam terug met een missie.
Dus werden de eerste fietsen en uniformen
aangeschaft en Amerikaanse bike instructeurs werden naar Nederland gehaald om de Leidse collega's de nodige tactieken en trucs te leren.
In de zomer van 2000 is gestart met de invoering van de mountainbike surveillance. In 2007 heeft het Korps Hollands-Midden zijn 200ste biker opgeleid. Ook heeft Hollands-Midden de eerste politie Bikers in Kracow ( Polen ) opgeleid. Tevens heeft Hollands-Midden een belangrijke rol vervuld in de ontwikkeling van de opleiding tot mountainbike surveillant.

Gelderland-Midden
Een gebiedsagent van de Arnhemse binnenstad bemerkte tijdens de voetsurveillance in het autoluwe binnenstad dat hij vaak achter de ( strafbare ) feiten aan liep. Hierop heeft deze het initiatief genomen om de surveillance uit te gaan voeren op de mountainbike. Zo werd Gelderland-Midden samen met Hollands-Midden de eerste Korpsen een aanvang nam met de mountainbike surveillance.

Haaglanden
Politie Haaglanden is in het voorjaar van 2001 gestart.
Haaglanden was de eerste die samen met een leverancier hun eigen politie mountainbike ontwikkelden. Zie History page.
Het Bureau Jan Hendrikstraat ( 24 bikers ) was het eerste Bureau in Haaglanden waar de mountainbike als een vast onderdeel werd opgenomen in de surveillance.
Haaglanden organiseerde in 2004 de eerste landelijke Politie Bike dag .


Utrecht
In de zomer van 2002 gestart met 9 bikers, nadat deze waren onderworpen aan een zware selectie en opleiding in de Ardennen.
Het Team onder leiding van Jan van Elburg was direct zeer succesvol. In het gehele werkgebied zijn nu bikers actief.

Gelderland-zuid
In 2000 zijn de mountainbikes gestart met surveilleren in Tiel en Culemborg.. Al snel volgde collega's uit de rest van de regio.

Zeeland
Politie Zeeland pakte de start van de mountainbike surveillance direct groots aan.
Met niet minder dan 25 mountainbikes en agenten is men in de zomer van 2002 gestart. De mountainbike surveillance houdt zich onder andere bezig met toeristen, die Zeeland elke zomer massaal bezoeken.

Limburg-zuid
Het politie Korps Limburg-Zuid is in Mei 2002 gestart met 16 bikers. De surveillance vond in het begint vooral plaats in en rond het oude centrum van Maastricht. De bikers zijn nu overal actief in Zuid Limburg.

Limburg-Noord
Het politiedistrict Venlo beschikt sinds juli 2004 over een professionele mountainbikesurveillance.

Noord-Holland-Noord
Op 9 november 2002 is het korps Noord-Holland Noord begon het pilot project in Alkmaar-Noord. Destijds bestond deze groep uit 8 bikers. Na een jaar is het project bekeken en geslaagd bevonden. Hierdoor is besloten om ook in een andere afdeling: Alkmaar-Stad een bikers-groep te formeren.

Kennemerland
Een middelgrote Korps met een zeer actieve mountainbike surveillance.

Zuid-Holland-Zuid
Het Bureau binnenstad Dordrecht starte met 11 mountainbikes en 12 opgeleide en uitgeruste agenten. Nu zijn de bikers niet meer uit het straatbeeld in Zuid Holland Zuid weg te denken.
Het was een Inspecteur uit ZHZ die de mountainbike surveillance introduceerde in Macedonië. zie Bike Team Skopje,Macedonië.

Midden-West-Brabant
Het was in Breda waar men met groot succes gestart is met de mountainbike surveillance in de binnenstad.
Het nodige gespuis maakte snel kennis met dit zeer gemotiveerde team van Politie bikers.

Les trois mousquetairesBrabant-Noord
Sinds 2003 zijn de bikers een bekende verschijning in deze regio.

Brabant Zuid-Oost
In mei 2005 klom op het “Bike-team” van de Regiopolitie Brabant Zuid-Oost, afdeling Eindhoven Centrum, op de mountainbike. In het hele gebied is
. het “Bike-team"s, vriendelijk doch streng, snel, wendbaar, flexibel, herkenbaar, zichtbaar en aanspreekbaar.

Noord Oost Gelderland
Ook in de regio NO Gelderland zijn bikers actief.
Tijdens de Koninginnedag 2009 werden de bikers van NO Gelderland ongevraagd hoofdrolspelers in het drama.

IJsselland
Door de goede ervaringen, opgedaan in 2002, met een mountainbike-project in Deventer, is deze vorm van surveillance naar andere delen van het werkgebied overgeslagen.

Zaanstreek-Waterland
Het pilot project in Zaanstreek-Waterland was een succes. Daarom zijn er in 2004 de nodige uitgebreidingen geweest.
Het waren de bikers van Zaanstreek Waterland die zorg hebben gedragen voor de start van het biketeam Paramaribo

Team Zaanstreek-WaterlandFlevoland
Politie Flevoland starte in 2004 Almere Stad-Oost met het eerste Biketeam in de regio.
Na de proefperiode van twee jaar bewees heeft het bike team van Almere Stad-Oost zijn succes en is men begonnen met de uitrol in de hele regio..
De bevolking van Flevoland reageerde zeer positief op de bikers. De bevolking en de bikers van Flevoland hebben gemerkt dat het contact met de burgers en ondernemers aanzienlijk groter is geworden.

Regio Twente
Ook de politie Twente heeft zijn Bike-Teams.
Organiseerde in 2007 de Landelijke Politie Bike dag.
De bikers in Rijssen-Holten die als eerste experimenteerde met de helmcam.

Rotterdam-Rijnmond
Op 17 mei 2004 ging het het nieuwe "prof" team in Rotterdam Rijnmond van start gaan.
De bikers van Rotterdam-Rijnmond waren de eerste die in de nieuwe kleuren van het Landelijke bike uniform rond gingen rijden.

Amsterdam-Amstelland
Het was in januari 2005 toen het wijkteam Linnaeusstraat van start ging met de Bikepatrol.

Flex Team Amsterdam- Amstelland


Flexteam
Korps Amsterdam- Amstelland had als eerste in Nederland een zogenaamd mountainbike surveillance Flexteam.
Het team bestaat uit 8 surveillanten en twee kaderleden.
De inzetten zijn dagelijks in een wisselend rooster.
Het team wordt ingezet in een ondersteunende rol op wijkteams.

In Amsterdam Zuidoost zijn sinds 2006 twee bike teams van de milieupolitie actief.
Door de auto te verruilen voor de fiets, willen de controleurs beter aanspreekbaar worden voor het publiek. Verder komen ze op plekken die voor auto’s niet toegankelijk zijn en signaleren ze problemen zoals gaten in het fietspad.

Gooi en Vechtstreek
Ook het kleine Korps Gooi en Vechtstreek heeft zijn biker.

Drenthe
Op 16 februari 2006 is het “Bike-team” van de Regiopolitie Drente gestart.
Het was de eerste bike team in de noordelijke provincies en direct succesvol..

Friesland
In 2006 starte de Politie Leeuwarden officieel gestart met een biketeam.

Bikers Friesland

Groningen
Korps Groningen was het laatste Korps in Nederland waar de bikers hun intrede deden.

Marechaussee
Ook de KMAR heeft zijn bikers. Deze zijn actief op de koopavonden en uitgaansnachten in Utrecht en Eindhoven.
De marechaussee heeft dezelfde bevoegdheden als de politie. Zij kunnen dus ook een bekeuring uitschrijven voor bijvoorbeeld wildplassen.
De KMAR bikers hopen op deze manier beter zichtbaar en aanspreekbaar te zijn voor militairen in de binnenstad van Utrecht.

Ook op Schiphol zijn sinds december 2005 operationeel.
Deze surveilleren op de Aankomst en Vertrekpassages, parkeergarages en parkeerterreinen.

KMAR Schiphol


Opmerking of aanvullingen, meld het aan… info(AT)bikepatrol.nl,


 


Contactgegevens .:. Copyrights

Werken in de mountainbike surveillance is simpel. Het enige wat nodig is..........is Training, Beheersing, Wijsheid, Vasthoudendheid, Mensenkennis, Conditie, Discipline, Uitstraling, Durf, Ervaring, Wetskennis, Doorzettingsvermogen en BIKEPATROL.NL