International bike patrol support

Bike patrols support Bike patrols

Dit idee is ontstaan na het zien van een televisie reportage over Afghanistan.
Na twintig jaar oorlog zijn vooral fietsen die het verkeersbeeld bepalen in de hoofdstad Kabul.
Op kleine smederijen en met simpel gereedschap, werden de fietsen gerepareerd.
Een beeld welke ook terug is te vinden in veel andere derde wereld landen.
Van Ghana tot Bangladesh zijn fietsen van grote waarde voor de economie.
Toch blijkt dat de locale Politie de voorkeur geeft aan gemotoriseerd vervoer, die men vaak niet eens kan bekostigen en onderhouden.

Waarom deze collega's niet helpen bij het starten van een eigen mountainbike surveillance ??

Deze Police bike support is een unieke kans voor de Politie en Nederland als “fiets” land, om onze kennis van fietsen en politiewerk samen te voegen.


Bikepatrol.nl kan een bijdrage door het leveren van kennis, publiceren van de projecten en te dienen als informatieknooppunt.

 Bikers Paramaribo ruilen fiets in voor gereedschap

Het bikersteam van de politie zal de fiets vaker laten staan voor wat anders dan sec het politiewerk.
De meer sociale kant zal de komende tijd merkbaar zijn.
De vuurdoop is doorstaan in het kinderhuis Saron, en niets staat het nieuwe gezicht meer in de weg.

Het tehuis met zijn ruim zeventig kinderen is onder meer van wied ontdaan, het vuil is op straat gezet en defecte stoppen zijn vervangen. “Het moet kunnen”, zegt Patrick Heidanus, commandant van de bikers unit. Zijn manschappen krijgen het standaard mee in de training door instructeurs van de politie van Zaanstreek-Waterland, in Nederland,

Nu de trainingsfase tegen zijn eind aan loopt, wordt het sociale meer benadrukt. “Dit is een facet, we willen de burgerij laten zien dat de politie meer kan doen. We zijn vaak tussen de mensen, het past binnen het beleid”, aldus Heidanus. Het jonge team telt nu veertien leden. Het is nu zover dat op eigen houtje rekruten getraind zullen worden.

Bron Waterkant.Net


Bikersteam ter bevordering van veiligheidsgevoel

De Bikers Unit van het Korps Politie Suriname, (KPS), is gisteren in gebruik genomen. De aspirant-bikers bestaande uit 14 man, zullen vanuit Posthuis 2 aan de Zwartenhovenbrugstraat opereren. Het bikersteam zal ingezet worden als instrument tegen de stijgende criminaliteit en ter bevordering van orde, veiligheid en leefbaarheid in Paramaribo. Korpschef Delano Braam zei ervan overtuigd te zijn dat de inzet van bikers met uitstraling, een belangrijke meerwaarde zal leveren aan de veiligheid en het veiligheidsgevoel van zowel het publiek als de ondernemers in de binnenstad.

 


‘Met de introductie van ons bikersteam geven wij als KPS verder inhoud aan een belangrijk uitgangspunt, namelijk ons korps zo zichtbaar en effectief mogelijk te maken in de drukke binnenstad van Paramaribo.
De mobiliteit en de flexibiliteit van de bikers zijn uitermate geschikt voor de infrastructuur van de drukke binnenstad van Paramaribo met zijn uitgangscentrum. Voor de volledige opzet van het bikersteam heeft het KPS de volledige ondersteuning gehad van Korps Zaanstreek-Waterland in Nederland.
Zowel de aanschaf van de bikes als de speciale training en de gedegen opleiding van de aspirant bikers is door het Nederlands korps bewerkstelligd. Korpschef Gerard Huiser van Rheenen zegt verzekerd te zijn dat deze bikers een geweldige dienst zullen zijn voor de samenleving. ‘Zij zullen middels de opgedane kennis in staat zijn om het contact en het beeld van de politie in alle opzichten te verbeteren.
Hij deed daarbij een oproep aan alle aspirant-bikers om de samenwerking met de buurtmanagers, die in Suriname zijn opgeleid door regio korps Amsterdam -Amstelland, te versterken.

Bron Dagblad Suriname


Nederlandse biker aan het werk in Parijs.

Surveilleren op de Champs-Elysées in plaats van Apeldoorn. De Apeldoornse hoofdagente Hanneke Veldstra werkt deze zomer in Parijs.
Ze is er, samen met drie collega's, vooral om Nederlandse toeristen bij te staan.

De politieagenten werken in hun eigen Nederlandse politie-uniform en zijn bewapend. De samenwerking is mogelijk door het in werking treden van het verdrag van Prüm. Hierdoor kan de politie uit vrijwel de hele Europese Unie grensoverschrijdend werken.

Is het politiewerk in Parijs anders dan dat in Apeldoorn?

" Het is een wereld van verschil. Hier geven ze bij een aantal overtredingen bewust alleen een waarschuwing. De politie stelt zich veel terughoudender op, om niet negatief in the picture te komen. Bij de Eiffeltoren zijn bijvoorbeeld heel veel illegale souvenirverkopertjes. Mijn idee is:pakken wat je pakken kan. Als ik mijn Franse collega's er achteraan zie fietsen, denk ik:'een tandje meer en je kunt hem pakken'. Maar dat doen ze heel bewust. Er zijn hier heel veel toeristen en je weet nooit wat voor foto er wordt gemaakt als je zo'n verkopertje tegen de grond werkt."

Wat heb je tot nu toe gedaan?

" Ze hebben me alle disciplines van de Parijse politie laten zien. Ik surveilleer ook op straat. Ik werk in het toeristische gebied, heel wat anders dan de banlieus (voorsteden, red.). Hier is alles kalm en netjes."

"In Nederland zit ik bij het biketeam. Hier ben ik ook met de fiets op pad geweest. Ze werken heel anders. Ze gebruiken de fiets puur als vervoermiddel, niet als gebruiksvoorwerp. Wij leren in onze opleiding bijvoorbeeld hoe we de fiets kunnen gebruiken om een verdachte af te weren."

Hanneke is een van de vaste correspondenten, van Bikepatrol.nl.

 


Maar ook dichterbij kan men “onze” hulp gebruiken zoals de nieuwe lidstaten van de Europese Unie.

Een perfect voorbeeld van zo’n project is het initiatief van Henri Schipper, inspecteur van politie, uitgezonden naar de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.

De Macedonische politie start met hulp van Amerikanen, de EU en
de politieregio Zuid-Holland-Zuid als adviseur, met een bike-unit.

In het kader van een Europese politiemissie, genaamd Proxima, ben ik, Henri Schipper, inspecteur van politie, uitgezonden naar de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. Ik werk daar samen met 13 andere Nederlanders (7 van de regiopolitie en 6 van de Koninklijke Marechaussee en een gepensioneerd kolonel van de Koninklijke Marechaussee) mee aan het reform proces van de Macedonische politie, het ministerie van Binnenlandse zaken en de grenspolitie.
De missie wordt geleid vanuit het hoofdkwartier in Skopje, de hoofdstad van Macedonië. De leiding van de missie is verantwoording verschuldigd aan de Speciale Vertegenwoordiger van de Europese Unie.
Samen met andere Europese politieambtenaren, ook uit landen die per 1 mei lid zijn geworden van de Europese Unie en van niet Europese leden adviseren en coachen wij (ongeveer 200 missieleden) het management van de Macedonische politie, leidinggevenden in het ministerie en bij de grenspolitie.

 


Een leuke job om te zien hoe men in andere landen werkt, met minder middelen en toch hun werk zo goed mogelijk proberen te doen. Ook de samenwerking met alle andere Europese politiemensen is boeiend. Een andere taak van ons EU collega’s is om het vertrouwen van de politie terug te winnen bij de bevolking. De EU helpt dit land op verzoek van de Macedonische regering. Na jarenlang een “groene” missie in dit land te hebben gehad (waar ook het Nederlandse leger aan deel heeft genomen), is gekozen voor een “blauwe missie”. Deze missie is begonnen op 15 december 2003 en zal officieel eindigen in december 2004. Of de missie verlengt wordt en in welke vorm, wordt in het najaar een beslissing over genomen door het parlement van Macedonië. In ieder geval mogen wij als Nederlandse politiemensen niet langer blijven dan 21 februari 2005. Wij zijn aan ons werk begonnen op 21 februari 2004. Dit land heeft hoge ambities en wil graag toetreden tot de NAVO en de EU. Dit kleine land levert zelfs al een troepenmacht aan de coalitiepartijen in de strijd tegen terrorisme in Irak en Afghanistan en werkt samen met de EU om de Olympische spelen zo goed en veilig te laten verlopen. Macedonische grenspolitie werkt samen met de Griekse politie aan de grens tussen Griekenland en Macedonië. Macedonië is een belangrijk transit land (over de weg) voor reizigers richting Griekenland.
Ik werk als co-locater uniform police in het hartje van de hoofdstad Skopje. Het bureau heet Police Station Centar. In dit stadsgedeelte zijn nagenoeg alle ambassades gevestigd, de regering, het parlement en het gerechtshof vinden er hun zetel. Verder hebben veel Internationale organisaties zoals OSCE, ICITAP en vele andere ervoor gekozen om hun zetel te vestigen in het hartje van deze drukke stad (ongeveer 600.00 inwoners).
De Amerikanen ondersteunen de Macedonische regering en politie ook in dit reform proces. In grootschalige projecten zoals de strijd tegen corruptie en klein schalig met projecten zoals community policing (wijkgericht werken dan wel wijkzorg zoals wij dat in Nederland noemen). Een van hun projecten was het oprichten van een Police Bike Unit, dat helpt om het contact met de bevolking te verbeteren, beter te reageren op meldingen en een generale taakstelling door te voeren. In dit land zijn werkzaamheden als traffic police, crime police, special Units en Uniform Police (politie) in de wijken strikt gescheiden.

 

De Uniform Police (wijkagent) doet niets aan aanrijdingen en verkeersproblemen. Het biketeam tracht die cultuur te doorbreken.
Zij gaat dan wel een generale taakstelling doen en zoekt vooral de partnership intern en extern met de gemeente en sleutelfiguren in hun wijken. Zij zetten wijkbijeenkomsten op en gaan scholen bezoeken om voorlichting te geven over drugs en drank problematiek, vuurwerk enz. Een soort school adoptieplan, maar dan onder de titel: “Police in school”. De pilot met dit biketeam werd uitgezet in Kavardaci, een stadje in het zuid westen van het land richting Griekse grens. Dit project werd een groot succes en de tijd was rijp om het groter aan te pakken.
Ik ben was als inspecteur in Nederland werkzaam in de stad Dordrecht van het korps Zuid-Holland-Zuid. Ik heb aldaar samen met twee andere collega’s een biketeam opgezet voor de centrum van de stad Dordrecht. Dit biketeam heeft model gestaan voor veel andere teams, die ons gevolgd zijn. Goed voorbeeld is Maastricht. Dit biketeam noemt ook met trots dat zij het “Dordtse” model hebben gebruikt voor hun bikteam en verder hebben uitgebouwd en verfijnd tot wat het nu is.

 

Ik heb contact gezocht met de Amerikanen en gevraagd of het zinvol was om een bike unit op te zetten met een Europese (Nederlandse) invloed. Dit werd met veel enthousiasme ontvangen en ook de Head of Mission (de hoogste baas in de missie) was enthousiast over het idee. Ik kreeg toestemming om het team op te bouwen en samen te werken met de Amerikanen en de Macedonische politie. Gekozen werd om met het biketeam te beginnen in het centrum district, waar de wijken Centrum en de moslimwijk Bit Pazar onder vallen. Beide bureaus vallen onder één district hebben ongeveer 200 politiemensen werken in hun gebied. Het team is inmiddels klaar met de trainingen en hebben hun opleiding gehad van twee uit Amerika overgekomen police bike trainers van Pasedina en Ohio. Het team is operationeel vanaf half augustus omdat dan de meeste terug zijn van hun vakantie. Het team bestaat uit 10 leden, 5 van ieder bureau en onder hen zijn 2 vrouwen. Zij gaan samenwerken vanuit een centrale locatie in het hartje van de stad. Ook dit is cultuur doorbreken. Immers beide bureaus vallen onder een district, doch werken strikt gescheiden van elkaar. De verwachtingen over dit team zijn groot. Er is veel media aandacht en er zijn al veel artikelen en nieuws items verschenen over dit team, welke dus straks operationeel wordt geadviseerd door een Amerikaan en een Nederlander.

Henri

 

Bike unit Skopje en de "livestrong" challenge.

" De kinderen hebben de toekomst.
Ook in dit land, waar de levensstandaard
anders is dan in het ons vertouwde Westen, is gevrijwaard blijven van ziekte
zoals kanker van levensbelang.
Met de support van de Livestrong kunnen wij
bijdragen aan onderzoek en ontwikkeling van het onderzoek naar kanker en
kunnen wij mogelijk bijdragen
aan een goede (gezonde) toekomst voor deze tweeling.
Zij hebben het zonder ziekte al moeilijk genoeg.
Ook zij in dit deel van de wereld verdienen een kans".

 

The winners

 


Contactgegevens .:. Copyrights

Werken in de mountainbike surveillance is simpel. Het enige wat nodig is..........is Training, Beheersing, Wijsheid, Vasthoudendheid, Mensenkennis, Conditie, Discipline, Uitstraling, Durf, Ervaring, Wetskennis, Doorzettingsvermogen en BIKEPATROL.NL